You are currently viewing Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики

Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики

Индустрия 4.0 и набиращият скорост Индустриален нтернет на нещата (IIoT) се превърнаха в движеща сила за компаниите, които искат да увеличат производителността си. Зад този процес стоят множество технологии, включително и интелигентното видеонаблюдение. До неотдавна свързвахме камерите само с възможност за запис на видео и качване на видеото в централизирана система. Днес вече говорим за умно видеонаблюдение, за изкуствен интелект, за сензори и данни, за стрийминг в реално време, който може да бъде проследен отвсякъде, за възможности за алармиране на персонала и т.н. Видеонаблюдението се превърна от инструмент за сигурност в задължителна технология за всяка фабрика, която иска да върви по пътя към умното производство. Но как точно интегрирането на интелигентно видеонаблюдение помага за това?

„Основните направления, с които ние се стараем да помогнем на умните фабрики, в днешно време са три – защита на персонала; защита на активите на компанията и на производствения процес и оптимизация на самите процеси“, разказва Стоян Папасчиков, ръководител на екипа в „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“, който се занимава с архитектурата на решенията в областта на видеонаблюдението.

Защита на персонала

Решенията за защита на персонала са свързани с интелигентни функции на камерите, чрез които може да се следи дали работниците спазват изискванията за безопасен труд. Някои от решенията извършват и одит и анализ на процедурите по безопасност.

„Изискванията за безопасност в различните сектори са различни. В някои са стандартните – каска, ръкавици, обувки, светлоотразителна жилетка, очила и т.н., а в други, както е при фабриките за чипове, е необходима по-сериозна екипировка, която да покрива цялото тяло, ръкавици, които покриват изцяло ръцете, и др. С нашите системи за видеонаблюдение можем да кажем дали един работник спазва тези изисквания и носи необходимите за средата предпазни средства“, обяснява Папасчиков.

Защита на активите

Първото ниво на защита на активите е осигуряване на надеждна периметрова защита. „С нашите видеокамери можем да покрием външния периметър на сградата и да пазим от навлизане на персонал, който не трябва да е вътре“, споделя Папасчиков.

Интелигентните системи за видеонаблюдение вътре в предприятието могат да следят и дали апаратурата работи правилно. „Това правим с терморадиометрични камери, които следят различни производствени машини дали работят в определения температурен диапазон. Защото, когато една машина не работи както трябва, тя започва да прегрява, а това крие риск от самовъзпламеняване. Системите могат проактивно да наблюдават апаратурата на клиентите и да алармират, когато забележат прегряване на консумативи, машини и т.н.“, разказва Стоян от „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“. Този тип видеонаблюдение може да помогне и в производствените процеси, когато те са свързани с определена температура – леярни цехове, валцоване на метали и т.н.

Оптимизиране на производствените процеси

Така навлизаме и в следващата графа – оптимизиране на работния процес във фабриките. В него се включват контролът на достъпа, съответно с четци или с bluetooth устройства, и интелигентното лицево разпознаване.

„Интелигентните системи за лицево разпознаване работят с нашите устройства и осигуряват едновременно допуск до различните звена на фабриката, но и могат да отчитат работното време на човека. При системата с картови четци много лесно един служител може да даде картата си на друг, който да я валидира, и така да излезе, че е бил на работа, а това да не е вярно“, обяснява Стоян Папасчиков. Чрез използването на многофакторна автентикация (чрез картов четец и лицево разпознаване) се постига върхова степен на контрол на достъпа и отчитане на работното време. В допълнение се внедряват и интелигентни системи за отчитане на работното време на база на позициите в самото предприятие. Те са комбинация от камери за видеонаблюдение и low emission bluetooth емитъри и позволяват в реално време да се следи дали в самото предприятие работникът си е на работното място. Това води до оптимизация на работните процеси и до следващия вид системи – системите за качествен анализ. Зад тези системи стоят изкуствен интелект, невронни мрежи и самообучение. „Ние обучаваме нашите системи да разпознават най-различни параметри на готовата продукция. Те са свързани в реално време с поточните линии и следят за качественото изпълнение на продукцията“, споделя Папасчиков. Камерите могат да проследяват голямо количество готова продукция едновременно и да извършват качествена инспекция в реално време на всеки продукт. В миналото целият този процес изискваше вземането на мостри от партидата и изследването им, но това крие риск определено количество от партидата да е брак. Тоест като резултат от този процес количеството брак намалява и се забързват циклите на производство.

„В допълнение разполагаме и с редица алгоритми, базирани на изкуствен интелект и неврални мрежи, които заменят качествения контрол „на око“. Нашите решения могат консистентно да анализират готовата продукция за различни повърхностни дефекти, свързани с производството ѝ – драскотини, дефекти в повърхностите, повредени матрици и др. Процесът е напълно автономен и спестява на компанията пропуснат брак, който обикновено стига до клиента при архаичната система за качествен контрол на случаен принцип“, обяснява още експертът.

 

Решенията зад технологията

Различните системи съдържат различни технологични елементи. При периметровата защита се залага на видеокамерите, тъй като те имат вграден изкуствен интелект и нямат нужда от допълнителни устройства като сървъри, софтуер и т.н. „Нашите устройства разполагат с вградени приложения, които до голяма степен се справят със задачите като контрол на бариери и врати, автоматизация на допуска или периметрова защита сами“, разказва Папасчиков.

При решенията, които покриват и оптимизацията на производството, вече говорим за цялостни системи. Те включват в допълнение към видеокамерата, софтуер, който е ситуиран върху сървърна среда, която може да бъде част от инфраструктурата на клиента или предоставена като част от цялото решение на „Коника Минолта България“.

Съответствие с GDPR

„Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ използва устройствата на Mobotix, които всяка година се изпращат за pen testing към бели хакери и до момента не са регистрирани успешни прониквания. „Нашите устройства са криптирани от край до край до най-висока степен и от тях не са изтичали данни за лица. Ние гарантираме спазването на GDPR правилата с възможности за многостепенна автентикация и многостепенни потребителски нива, чрез които клиентът може да даде необходимия достъп до своите администратори. След като вградим такава система, клиентът вече има отговорността вътрешно да осигури своите процедури според изискванията на закона“, завършва Стоян Папасчиков.

Източник: Коника Минолта Бизнес Солюшънс България