ИТ поддръжка

Поддръжката на офис техниката е изключително отговорна задача и следва да бъде поверена на доказала се в сферата компания или такава, на която имате доверие.

Ние сме Ортес и най-вероятно ни познавате, защото вече сте доверили част от техниката в офиса си на нас. Знаете, че успешно се справяме с печатните системи, доверявате ни се по отношение на софтуерната среда и видео наблюдението. Като част от нашата стратегия да сме близо до нашите клиенти и в желанието ни да предложим цялостна услуга, разширихме портфолиото си с ИТ поддръжка на компютрите и сървърите на нашите клиенти.

Може да се доверете на нашият квалифициран екип от специалисти. Използваме технологии с висока степен на сигурност за изграждане и поддържане на  решения, водещи до повишена ефективност, снижени разходи и намаляване на риск за критичната инфраструктура при клиента.

искате ли повече информация

Днес, повече от всякога, работният процес е немислим без компютрите и сървърите в офиса. Срив във системата или дори понякога малки на пръв поглед проблеми биха могли да изкарат от строя голяма част от бизнесите и да се наложи прекъсване на работа. Тогава компаниите се обръщат към своите ИТ специалисти. Но какво става, ако не разполагат с такива, а времето ги притиска.
Поради тази причина компютърната поддръжка е от критична важност за всяка модерна компания, без значение от размера й.
Осигурете на вас и вашите служители възможността да се фокусират върху работните процеси без да мислят за поддръжката на компютрите, сървъра или печатните системи. 

Не чакайте проблема, бъдете подготвени, защото въпроса е не дали ще се случи, а кога. Нашият екип ви гарантира професионално разрешаване на техническите проблеми и гарантира спокойствието от което имате нужда.

Ортес предлага на своите клиенти изготвяне на цялостна концепция, съобразена със конкретната инфраструктура и предлага индивидуални решения съобразно спецификата на бизнеса.

  • пълна гама компютърна и офис техника: сървъри, работни станции, преносими компютри

  • широк спектър от операционни системи

  • системи за бекъп на информацията, мониторинг, защитни стени, политики за сигурност

  • мрежово оборудване и интернет свързаност

Целта е изготвянето на цялостна концепция, съобразена с индивидуалните нужди, специфики и бюджети на нашите клиенти. Нашият екип от специалисти ще прегледат всеки един компютър, сървър или периферно устройства във вашия офис. Ще направим всички необходимо, за да получите най-доброто от вашата компютърна техника, а не просто да отстраняваме възникналите проблеми.