Консултации

Консултации

Когато бизнесът Ви нараства освен повече отговорности и доходи, се повишават и разходите Ви за документооборота. Производството на документи става все повече неконтролирано и води до още повече разходи. 

Проведените проучвания сред бизнес потребителите в България показват, че по-големите компании ползват в своите офиси различни по технологии устройства: лазерни принтери, мастиленоструйни, копирни машини, факсове, които призвеждат документи с различна себестойност и по-висока от тази на копирните машини.

При добър анализ всички тези устройства можем да заменим с нови и да Ви спестим значителни разходи. 

Ние разполагаме с устройства от всички класове и имаме възможността да финансираме следната идея: Да ви предложим необходимите за Вашия бизнес устройства с определен брой месечни копия в пакет в зависимост от Вашите нужди.

Предимства за Вас

  Не инвестирате в покупката на устройства – получавате ги БЕЗПЛАТНО

  Няма разходи за амортизация

  Няма разходи за консумативи

  Няма риск от повреда на устройствата

  Имате удължена гаранция за устройствата за времето на договора – 3, 4 или 5 години

  Имате винаги работещи устройства

  Имате яснота за направените разходи за копиране, принтиране и сканиране

Нашите отговорности

  Доставяме и инсталираме необходимите устройства

  Обучаваме служителите за работа с тях

  Доставяме БЕЗПЛАТНО необходимите консумативи

  Поемаме гаранцията за времето на договора

  Доставяме безплатно необходимите резервни части

  Осигуряваме оборотно устройство, ако не можем да отстраним проблема

  Поемаме поддръжката на инсталираните устройства