Сервизно обслужване

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата предлага гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване за всички модели копирни машини и лазерни принтери Minolta и Konica Minolta. Предлаганите сервизни услуги могат да бъдат с договор за сервизна поддръжка или на повикване. Всички клиенти с договор за сервизна поддръжка ползват предимства в зависимост от вида договор.

Предимства на договора “Сервиз + Материали”

  до 60 месеца пълна гаранция

  заплащане само на реално направените копия

  намалява разходите за копиране до 50 %

  БЕЗПЛАТНО абонаментно обслужване

  БЕЗПЛАТНА доставка и монтаж на всички необходими резервни части

  регулярно посещение и профилактика на техниката

  БЕЗПЛАТНА доставка на всички консумативи на потребителя предварително

  гарантирано качество на копието

  по-голяма надеждност / сигурност при работа /

  приоритетен клиент – време за отреагиране до 4 часа

  при необходимост осигуряване на оборотна копирна машина

  по-добро планиране разходите за консумативи

  един доставчик за всичко / копир и принтер-един вид консуматив /

  гарантирано изкупуване и подмяна с нова машина

  ползване на отстъпки при закупуване на друга техника

Предимства на договора за Абонаментно сервизно обслужване

На абонаментно обслужване се приемат копирни машини, чиято годност е установена от сервизен техник на фирмата.

Абонаментното сервизно обслужване включва:

  поддръжка в техническа изправност и годност за използване на офис техниката

  безплатен сервизен труд

  до 8 часа време за реагиране при сервизен проблем

  ежемесечна профилактика и почистване на абонаментната техника

  доставка на място на оригинални консумативи, хартии и резервни части

  предварително прогнозиране и отстраняване на настъпили проблеми в работата на абонаментната техника