Автоматична обработка на фактури

ОРТЕС

сигурност

поддръжка

Автоматична обработка на фактури

ABBYY FlexiCapture за фактури е готово бизнес решение за автоматизирана обработка на входящи фактури във всяка модерна организация.

Всяка организация, която получава голям брой фактури на хартия, може да се възползва от технологията за автоматична обработка на фактури. Колкото повече данни от всяка фактура въвеждате ръчно във вашия счетоводен софтуер, толкова повече ползи можете да получите от всяка страница, която автоматизирате.

ABBYY FlexiCapture for Invoices е приложение за автоматизирана обработка на фактури, което замества скъпото ръчно въвеждане на данни с ефективен автоматичен процес на обработка. Веднъж след като входящите фактури бъдат сканирани в бек-офиса или бъдат извлечени от входящи имейли, се валидират и поставят на опашка в централизирания работен поток, видим за целия Account Payable (АР) персонал. Към вашите служители се насочват само фактури с грешки, несъответствия или нарушение на бизнес услови. Това значително ги улеснява и им помага да се съсредоточат върху надзора на процесите на плащане и разрешаването на изключения, вместо да извършват излишно въвеждане на данни.

FlexiCapture предлага гъвкава възможност за инсталиране, вариращи от еднопотребителски системи до клиент-сървърни корпоративни инсталации. Предлага също така инсталация в облачно пространство, което позволява обработката и съхраняването на фактури, сканирани в множество отдалечени точки. Решението успешно се интегрира със съществуващите счетоводни системи, различни ERP системи (SAP, Oracle или Microsoft), както и в решения за управление на работен поток / BPM и ECM.

FlexiCapture предлага максимална защита на инвестициите, благодарение на безпроблемна интеграция в съществуващите счетоводни системи и работни процеси на одобрение. Същевременно успешно подпомага Финансови Директори и Счетоводните мениджъри, да увеличат ефективността на екипите си на ежедневна база, да намали оперативните си разходи и да опрости процеса на мониторинг и отчитане.

Предизвикателства:

  • Ръчно въвеждане на данни
  • Грешки при  въвеждане
  • Бавна и неефективна обработка
  • Неефективно съхранение на хартиените  фактури
  • Липса на проверка на данните