ABBYY FlexiCapture - извличане на данни от снимка

ОРТЕС

сигурност

поддръжка

Какво е ABBYY FlexiCapture

ABBYY FlexiCapture е интелигентна система за обработка на документи, която дава възможността да извличате текст от различен вид файлове като например .jpg .pdf и други. FlexiCapture ще се старае постоянно да усъвършенствани разпознаването на текст при обработка на всеки тип документ, от прости форми до сложни документи в свободна форма и всеки размер на заданието.

 • seo
  Бърза обработка

Съдържанието от документи във всеки формат автоматично се извлича, разбира и предлага за преглед и запазване във желаният от вас формат.

 • testing
  Валидация

Софтуера ви дава възможността да потвърдите дали правилно е извлякъл данните. Маркира части от текста при който може да е допусната грешка и ви ги предлага за съгласуване.

 • artificial-intelligence
  Интелигентно извличане на данни

Използвайки технологията NLP, вече можете да автоматизирате идентифицирането и извличането на данни от неструктурирани, сложни документи и договори.

 • easy-installation
  Намаляване възможността за грешка

При автоматичното извличане на данни намалявате възможността за грешка, защото първо компютъра извлича данните и после ви дава възможност да потвърждение.