dokoniFIND

ОРТЕС

сигурност

поддръжка

Какво е dokonifind

dokoni FIND e корпоративно приложение за търсене и индексиране което помага на потребителите да получат достъп до информацията от която се нуждаят, независимо от формата или хранилището в което се намира. Работейки от една единна точка за достъп във всички приложения, то извлича съдържание от различни силози за данни и я улавя в сигурен общ индекс, който моментално показва всички резултати, само до потребители с разрешен достъп. Просто трябва да знаете какво търсите, а не къде да го търсите.

  • seo
    Лесен за използване

dokoni FIND има лесен за използване интерфейс, така че потребителите трябва да влязат само веднъж, за да започнат търсенето си. 

  • flowchart
    Пълен контрол

В съчетание с dokoni FIND Insight, софтуерът ще ви позволи да получите пълен контрол върху вашите данни за създаване на отчети въз основа на всички индексирани данни. 

  • easy-installation
    Интеграция с Office 365

Тъй като dokoni FIND не изисква миграция на данни, и може да бъде интегрирана например с Office 365, инфраструктура за търсене на SharePoint 2013 и облачни услуги.