оптимизирани услуги за

Оптимизиране на услугите на всяко ниво е задължително условие за правене на успешен бизнес, но какво всъщност значи оптимизирани услуги за печат.
OPS или Optimized Print Services е детайлно разглеждане и подробно запознаване с конкретните нужди на компанията и внедряване на оптималните хардуерни и софтуерни решения позволяващи по-пълноценни и икономически изгодни процеси във всяка сфера на бизнеса.

офис печат

30%
по-малко разходи
за печат
50%
По-добро планиране
на разходите
100%
отчетност
на разходите

OPS решенията позволяват на клиентите да намалят разходите си за печат и да се фокусират върху основният си биезнес.

Представяме предложенията си подкрепени от анализ на средата и даваме оптималните решения за всеки бизнес.

искате ли повече информация