YSoft SafeQ - Управление на печата

ОРТЕС

сигурност

поддръжка

Какво е safe q

Благодарение на модулната си архитектура на YSoft SafeQ Enterprise е изключително удобно решение за управление на печат с множество допълнителни функционалности покривайки всички нужди на модерният офис. Инсталирано на Вашият сървър SafeQ може да проследи всяка задача за печат в мрежата и да дава подробна справка по потребители както разбира се и да създава политики за печат.

 • flowchart
  УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ

Workflow Suite модула управлява
сканирането на документи и улавянето,
обработката и разпространението на
съдържание от всяко многофункционално
устройство към оторизирани дестинации на базата корпоративни политики.

 • printer
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТА

Осигурява централизирано управление на
опашките за печат и техните параметри с
цел да се балансира печатното натоварване и да се разпределят задачите за печат според корпоративните политики.

 • verified
  СИГУРНОСТ

Чрез лесното определяне на ясни правила за потребителски достъп и централизираното проследяване на дейностите на потребителите, рискът от неконтролиран достъп до оборудването и поверителните данни на компанията е сведен до минимум.

 • cost
  УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Постигането на прозрачност на разходите за печат по потребители или разходни центрове се постига лесно, чрез централизирано управление и контрол